Knutpunkten

KNUTPUNKTEN – Svenska Jiujitsuförbundets (SJF) informationsblad är förbundets nyhets- och informationsorgan till klubbar i förbundet och dess medlemmar.

Knutpunkten distribueras på Internet via SJFs hemsida: www.jiujitsu.nu Innehåll med text och bilder, sammanställs av redaktionen. Det står redaktionen fritt att ändra eller stryka i inskickat material. Bilderna får ej användas i andra sammanhang utan upphovsmannens skriftliga tillstånd.

Redaktionen består av:

Erik Lorinder, ansvarig utgivare, 

Caroline Torstensson, layout

Marja Durewall-Nilson

Felikss Straumits

Johan Flakberg

Jonas Borgström

2023

01

02

03

04

2022

01

02

03

04

2021

01

02

03

04

2020

01

02

03

04

2019

01

02

03

04

2018

01

02

03

04

2017

01

02

03

04

2016

01

02

03

04