Veteranföreningen Shiai

Veteranföreningen Shiai

VIS (Veteran Intresse Stöd)SHIAI-märket är Kodokans symbol med den mjuka körsbärsblomman placerad i en solfjäder – ett skydd mot värme, men även ett japanskt försvarsvapen.


Jiujitsu Shiai

Ursprunget till Svenska Jiujitsuförbundet, start 4 januari 1971, var Göteborgs Judo & Jiujitsuskola med Jiujitsugymnasiet SHIAI.

Då SHIAI firade sin 40:e födelsedag 28 november 2004 ändrades verksamheten till

en intressesammanslutning för jiujitsu- och judointresserade inom SJF.

 

Vi välkomnar alla utövare som tidigare varit aktiva inom SJF, att nu bli delaktiga i förbundets verksamhet helt på dina egna villkor! Vi vill ”binda ihop” dåtid med nutid!

 

Årsavgiften är blygsamma 100:- som i första hand ska stödja förbundets ungdomsverksamhet

genom stipendier på sommarlägren.

Som medlem i SHIAI har du alltid rabatt på träningsavgifterna och får information om SJF

genom tidningen Knutpunkten.

Du är alltid välkommen att besöka våra olika aktiviteter och kanske ”minnas” hur det var

på din aktiva tid.

 


Historik

1960 startade Kurt Durewall Göteborgs Judo & Jiujitsuskola (GJJS). Skolan har varit en

inkörsport för en mängd människor, som ville pröva på eller helt ägna sig åt judo eller jiujitsu.

Skolan har också varit ursprung till ett flertal budoklubbar i Sverige, förutom alla jiujitsu-

föreningarna.

Kurt Durewall lade också grunden till den ju-jutsu som utövades inom Svenska Budoförbundet under dess första år 1966-69. Då efterhand en återgång till den äldre, brutala stilen skedde lades grunden till vårt SJF genom bildandet av Svenska Jiujitsuföreningen 1970.

 

Redan 17 maj 1961 bildade Kurt Göteborgs Judoklubb i den legendariska Redbergsgården

Göteborg. Klubben har redan från start och under alla år varit en av de allra främsta judoklubbarna i landet. 1965 växte klubben ur lokalen och flyttade först till en rivningslokal

sedan till Masthugget, där de är aktiva även idag.

 

Redbergsgården var ett centrum för budo under 1960-talet: här arrangerades flera jiujitsuläger, judotävlingar med utländska deltagare, landslagsuttagningar, OS-träningsläger,

mängder av fotograferingar för att sprida intresset och få fram material till budotidningar

som gavs ut under 25 års tid, dessutom start av import av judo-budoartiklar från Tyskland,

sedermera från Japan, Korea och Taiwan.

 

Den 28 november 1965 bildades Judoklubben SHIAI av Kurt tillsammans med sina trogna

medarbetare, som båda börjat träna redan hösten 1962 Marja Nilson och Fritz Schubert.

Klubbens mål var en judoklubb för unga, lovande grabbar, som ville tävla i judo och det

blev den också med framgång! Rolf Johansson, Sveriges första svartbälte i judo, blev

biträdande tränare i klubben under något år. Sedan fick Rolf, ett fint jobb på Kriminalvården i Norrköping, där han stannade kvar till pension.

 

Påsken 1964 kom en stor inspirationskälla till Göteborg. Det var den unge japanen Mahito Ohgo, då anställd nationaltränare i Österrike, men nu på påsklovsresa till Göteborg.

Sekreteraren Marja Nilson hade under hösten praktiserat på SKF i Wien och där tränat för

Mahito och ville även att hemmaklubben skulle få träffa denne fine judopedagog.

Det blev en härlig succé och Mahito återkom till Göteborg under de kommande 20 åren!

Då reste han även omkring i Sverige, Norrköping och Stockholm, men mesta tiden tillbringades i Redbergsgården för träning, fotografering, diskussioner om judotekniker och om Japan.

 

Ryktet om Redbergsgården spreds och en härlig fighter ville utvecklas ännu mer samt studera

till instruktör. Det var Istvan Hambalek från Norrköping, som av sin tränare, advokat Göran Stangel som då var ordförande i Svenska Judoförbundet, rekommenderades att flytta till Göteborg. Istvan fick, med hjälp av Fritz Schubert, jobb på Volvo i början och blev

efter några år en mycket duktig både fighter med svenska och nordiska mästerskapstitlar och

instruktör. Hemlängtan tog över – Istvan flyttade till Linköping och fick jobb som judoinstruktör – ett jobb han stannade på i 25 år!

Nytt förbund

Sommaren 1969 genomförde Tidningen Budo-Sport det största budolägret i Sverige i Lerum.

En vecka karate och aikido, en vecka judo och en vecka med jiujitsu, cirka 100 deltagare per vecka. Det var det 5:e s.k. guldlägret i jiujitsu där svartbältesgraderingar skulle ske och över 30 brunbälten deltog, men endast 6 godkändes!!!

 

Detta blev starten på ett verkligt ”studentuppror” då fyra av fem i jiujitsusektionen samt

några ledare i förbundsstyrelsen bl.a. ordförande advokat Göran Stangel avgick med omedelbar verkan!

 

Kurt Durewall med medhjälpare bildade Svenska Jiujitsuföreningen 1970 för att bevara den humana stilen, men motarbetades så hårt att han beslöt att med föreningen lämna och då starta ett helt fristående förbund,  nämligen vårt Svenska Jiujitsuförbundet 4 januari 1971.

 

De duktiga judograbbarna i Judoklubben SHIAI motarbetades av budoledningen i landet och då beslöts att klubben skulle ”donera” dem till Judoklubben Budo i Göteborg, där de sedan

fortsatte med sina fina tävlingsresultat. SHIAI blev då namnet på de högre graderade jiujitsudeltagarna i Göteborgs Judo & Jiujitsuskola.

 

Redbergsgården blev för trång, flytt till dubbelt så stor Dojo (160 kvadratmeter) i Platinska Palatset i centrala Göteborg. Där stannade verksamheten fram till november 1976 då nytt

kontrakt skrivits på en dubbelt så stor Dojo (320 kvadratmeter) på Teatergatan, centralt i

Göteborg. Invigningslägret i nya Dojon räknade in över 190 deltagare på mattan!

Teatergatan

Här tränades judo och jiujitsu, utvecklades system för vården genom ergonomiska lyft,

självskyddstekniker inom olika områden som polis, väktare och militär, specialkurser

för kvinnor och äldre samt mängder av ungdomar 7-15 år.

 

Intresset för att börja tävla i judo ökades och den 19 mars 1985 bildade Kurt Durewall tillsammans med Marja Nilson, Rolf-Arne Ullaeus och Jan Junggren (Schiller) Judoklubben Kano. Då hade tre mycket duktiga judoelever kommit upp i graderna och deltog som

instruktörer nämligen Stellan Holst, Göran Celander och Christian von Knoop samtliga

graderade 2 Dan judo.

 

Efter många härliga, men jobbiga år, lämnade Kurt Durewall ansvaret för verksamheten

och lokalen den 1 januari 2003 för att helt kunna koncentrera sig på Svenska Jiujitsuförbundet. Judoklubben Kano tog över och drev verksamheten under några år,

och delade lokalen med annan klubbverksamhet. Intresset för judo svalnade något och

då gjordes förändringen att Kanos verksamhet blev en jiujitsuklubb, som alltså nu med

namnet Jiujitsuklubben Kano har kvar sin gamla träningsplats sedan november 1976!

 

Vi önskar självklart JK Kano all lycka till i framtiden med den bevingade sentensen

 

Kan Du Din historia

har Du lättare att

bygga Dig en framtid!

Vill du komma i kontakt med oss!


Kontaktperson: Marja Durewall Nilson 0703- 200 701